Date contact

Tel: +40 356 431012
Mobil: +40 745 311439
Fax: +40 356 431012
e-mail:
www.tradero.ro
Timisoara
Romania

 
 

I. TRADUCERI

Traduceri economice

1. Contracte: Contracte cadru, Contracte de vânzare-cumpărare, Contracte de prestări-servicii, Contracte de reprezentanţă, Contracte de agent, Contracte de închiriere, Contracte de subînchiriere, Contracte de comodat, Contracte de leasing, Contracte de muncă, Contracte de asigurări, Contracte de creditare, Contracte de distribuţie, Contracte de antrepriză.

2. Documente de import şi export: Documente de transport, Scrisori de transport, Scrisori de trăsură, Certificate de origine, Certificate fito-sanitare, Buletine de livrare, Certificate de predare/recepţie, Declaraţii vamale.

3. Documente contabile: bilanţuri, facturi, rapoarte financiare, rapoarte anuale, rapoarte de verificare, rapoarte de verificare bancară, acreditive, cambii.

4. Documente de creditare: oferte de creditare externă, scrisori de garanţie bancară, scrisori de creditare.

5. Corespondenţă de afaceri: cereri de ofertă, oferte, comenzi, confirmări de comandă, condiţii de livrare CIF (costuri, asigurare, transport), invitaţii, scrisori de mulţumire.

6. Materiale promoţionale/de reclamă: informaţii despre produs şi cataloage de produse, rapoarte de studii de piaţă.

7. Documentaţii pentru pregătirea declaraţiilor de cooperare dintre firmele străine.

Traduceri tehnice

Documentaţii tehnice (teme de proiectare, caiete de sarcini, memorii tehnice şi tehnico-economice, antecalculaţii şi calculaţii, antemăsurători şi măsurători, breviare de calcul, proceduri de calitate, rapoarte de audit)
Cărţi tehnice
Instrucţiuni de montaj
Instrucţiuni de utilizare
Instrucţiuni de întreţinere
Îndrumătoare de control al calităţii
Instrucţiuni de utilizare maşini şi instalaţii
Prospecte

Traduceri de specialitate

Cursuri
Extrase din cărţi
Teze de doctorat / Lucrări de diplomă
Rapoarte
Articole de ziar
Articole de cercetare
Lucrări pentru Conferinţe şi Simpozioane

Traduceri notariale
Certificat de naştere
Certificat de căsătorie
Certificat de deces
Diploma de bacalaureat
Diploma de studii aprofundate
Diploma de masterat
Diploma de absolvire
Foaie matricola
Certificat de studii
Certificat de competento lingvistica
Sentinţe
Carnete de identitate maşini si alte autovehicule

Se asigura si legalizarea traducerilor notariale.

Domenii de expertiza

economic
drept
ştiinţă şi tehnică agricolă
arhitectură şi peisagistică
biologie
lingvistică
construcţii şi instalaţii în construcţii (încălzire, climatizare, alimentare cu apă, sanitare, gaze, aer comprimat, electrice, iluminat, stingerea incendiilor)
IT
mecanică
electrotehnică
istorie
matematică
medicină
hidraulică şi acţionări hidraulice
hidrotehnică

Se asigură şi prelucrarea completă a broşurilor şi manualelor de instrucţiuni:

Prelucrare computerizată şi tehnoredactare
Inserarea de imagini şi grafice
Crearea de grafice şi tabele
Scanare şi imprimare

Traducerile executate pot fi prelucrate fără probleme într-unul dintre formatele mai jos menţionate.

• Word XP/2000/2003/2007 (.rtf., .doc., txt)
• Excel XP/2000/98/95 (.xls)
• Power-Point (.ppt)
• Adobe Acrobat (.pdf)
• HTML (.htm)

Tipuri de fişiere pe care le prelucrăm: *.rtf, *.doc, *txt, *.xls, *.ppt, *.pdf, *.htm

Pentru partenerii de afaceri se oferă şi traduceri pentru limbile
ITALIANĂ - FRANCEZĂ - SPANIOLĂ - SÂRBĂ - CROATĂ

II. INTERPRETARIAT
Pentru limbile Germană şi Engleză

În domeniile:
economic
industria de prelucrare a lemnului
ştiinţe agricole

III. GHID TURISTIC / GHID DE AFACERI
GHID TURISTIC
În limbile Germană, Engleză şi Română.
Pentru delegaţii şi vizitatori din străinătate sau din ţară, sau pentru timişorenii doritori sa-şi cunoască mai bine oraşul, TRADERO oferă şi servicii de ghid turistic.
La solicitarea clienţilor, se pot organiza servicii de ghid turistic şi pentru alte localităţi din ţară sau străinătate.

GHID DE AFACERI
Pentru oamenii de afaceri din străinătate şi din România, vorbitori de limbă Germană, Engleză şi Română, TRADERO oferă sprijin în vederea:
• contactării de potenţiali clienţi şi colaboratori din domeniul lor de activitate;
• furnizării de informaţii referitoare la documentele necesare şi etapele care trebuie parcurse în vederea înfiinţări unei firme sau unui punct de lucru în România sau străinătate;
• organizării de interviuri pentru ocuparea forţei de muncă;
• oferirii de informaţii referitoare la instrumentele şi posibilităţile de efectuare a publicităţii;
• oferirii de informaţii referitoare la posibilităţi de cazare şi închirieri de spaţii şi săli de conferinţe;
• oferirii de informaţii turistice şi gastronomice.