Date contact

Tel: +40 356 431012
Mobil: +40 745 311439
Fax: +40 356 431012
e-mail:
www.tradero.ro
Timisoara
Romania

 
 

CALITATEA

Traducere
A traduce înseamnă a parafraza, a trece din limba sursă în limba ţintă cu cea mai mare fidelitate posibilă întregul conţinutul de idei şi sensuri, precum şi structura logică şi emoţională a textului original, astfel încât transpunerea să aibă asupra receptorului acelaşi efect pe care îl are originalul şi, prin folosirea unei limbi ţină corecte şi naturale, să nu semene a traducere.

Asemenea creării de opere literare, traducerea cuprinde aspecte ce se pot învăţa, dar presupune şi studiul individual detaliat al textului sursă, înseamnă să consulţi cărţi de specialitate şi specialişti, să conspectezi, să compari, să tragi concluzii, să generalizezi.

Procesul traducerii constă deci din:

 • citirea si familiarizarea cu textul sursă;
 • identificarea problemelor de sens şi de limbă;
 • realizarea traducerii primare;
 • citirea şi corectarea acesteia împreună cu un specialist din domeniul din care face parte textul tradus;
 • paginarea şi prelucrarea grafică (dacă este cazul) a variantei finale.

Prin parcurgerea tuturor etapelor mai sus menţionate, garantăm clienţilor noştri traduceri de o foarte bună calitate.  

Se asigură şi prelucrarea completă a broşurilor şi manualelor de  instrucţiuni:

Prelucrare computerizată şi tehnoredactare
Inserarea de imagini şi grafice
Crearea de grafice şi tabele
Scanare şi imprimare

Traducerile executate pot fi prelucrate fără probleme într-unul dintre formatele mai jos menţionate.

 • Word XP/2000/98/95 (.rtf., .doc., txt)
 • Excel XP/2000/98/95 (.xls)
 • Power-Point (.ppt)
 • Adobe Acrobat (.pdf)
 • HTML (.htm)

Tipuri de fişiere pe care le prelucrăm: *.rtf, *.doc, *txt, *.xls, *.ppt, *.pdf, *.htm

Interpretare
În uzanţa actuală a organizaţiilor internaţionale, termenii „a traduce”, „traducere” şi „traducător” sunt utilizaţi pentru a face referire la procesul de transpunere în scris a unui text sursă într-un text ţintă, în timp ce termenii „a interpreta”, „interpretare” şi „interpret” desemnează activitatea orală de transpunere a  unui discurs dintr-o limbă sursă într-o limbă ţintă.
Misiunea interpretului este aceea de a ajuta persoane sau grupuri de persoane să se cunoască şi să se înţeleagă mai bine şi, mai mult chiar, să se respecte reciproc, şi să ajungă la un numitor comun.
Calităţile principale ale unui interpret bun sunt:

 • Capacitatea de a recepţiona pasiv şi de a transmite tot ceea ce spune un vorbitor, fără a se implica emoţional şi fără să îşi exprime punctul personal de vedere;
 • Spontaneitatea;
 • O memorie bună care să-i permită pe de o parte să reţină un număr mare de termeni de specialitate în diverse limbi şi în acelaşi timp să îi permită să aleagă spontan cel mai bun echivalent şi cea mai bună formulare, iar pe de altă parte trebuie ca într-un timp scurt, să redea exact conţinutul de informaţii, nuanţe şi sensuri ale unui discurs.

Interpretarea se poate realiza fie simultan discursului original, sau imediat după finalizarea integrală sau parţială a acestuia. În primul caz vorbim despre „interpretare simultană”, iar în cel de-al doilea despre „interpretare consecutivă”.
Există 3 metode de interpretarea simultană:

 • Şoptirea: interpretul şopteşte la urechea clientului ceea ce tocmai se discută;
 • Interpretarea simultană la cască: interpretul redă prin microfon discursul pe care îl aude prin căşti;
 • Interpretarea de pe suport de hârtie: interpretul citeşte textul redactat în limba sursă în limba ţintă, fără să fi cunoscut de dinainte acest text.

Interpretarea consecutivă se poate realiza:

 • fie pe o tribună sau în faţa unui auditoriu;
 • fie prin telefon.

Interpretul care realizează interpretare simultană trebuie să redea integral conţinutul discursului, în timp ce interpretul care efectuează interpretare consecutivă realizează doar în unele cazuri acest lucru, iar în alte cazuri scurtează mai mult sau mai puţin discursul, face un rezumat al lui, redând doar esenţialul.
Nu uitaţi!

 • O interpretare simultană de calitate se poate realiza doar atunci când vorbitorul este foarte talentat din punct de vedere retoric şi interpretul este foarte bun.
 • Interpretarea simultană nu prelungeşte durata conferinţei sau a sesiunilor de comunicări. Interpretarea consecutivă necesită mai mult timp, necesarul suplimentar de timp depinzând de calitatea interpretului, de cât de mult i se permite acestuia să rezume discursul care urmează a fi interpretat şi de numărul de limbi în care trebuie să fie redat discursul original.
 • Interpretarea la cască, indiferent dacă este simultană sau consecutivă, necesită o aparatură scumpă şi un număr mare de interpreţi.
 • Interpretarea consecutivă nu-şi are rostul, dacă vorbitorul citeşte un text pe care i l-a pus sau i-l poate pune la dispoziţie interpretului înainte de conferinţă.
 • Interpretarea consecutivă directă se poate realiza doar în două maxim trei limbi, iar în cel din urmă caz doar dacă interpretul scurtează foarte mult discursul original.
 • Pe parcursul unei sesiuni pot fi combinate metodele de interpretare. Astfel, pentru discursurile mai lungi, care sunt citite şi care uneori fac obiectul unei şedinţe întregi, se va alege interpretarea simultană, iar pentru dezbateri, interpretarea consecutivă.
 • Pentru a oferi randament maxim, un interpret de interpretare simultana nu se va solicita fără pauză o perioadă mai lungă de timp decât 20 minute. În cazul conferinţelor mai lungi se recomandă să se colaboreze cu cel puţin doi interpreţi pentru interpretare simultană, pentru a oferi pe rând fiecărui interpret posibilitatea de a se odihni.

Deşi întregul proces de interpretare se desfăşoară într-o perioadă scurtă de timp, el este foarte solicitant pentru interpret deoarece presupune realizarea pe cât posibil simultană a următoarelor etape:

 • înţelegerea deplină a discursului original;
 • transpunerea acestuia în limba ţintă;
 • prezentarea verbală a produsului.

TRADERO oferă interpretare simultană şi consecutivă în limbile Germană, Engleză şi Română pentru următoarele domenii de activitate:

 • ştiinţe economice;
 • industria de prelucrare a lemnului;
 • ştiinţe agricole

Ghid turistic
Ce înseamnă ghid turistic?
Ghidul turistic sau curierul de călătorie este persoana care supraveghează excursiile din ţară şi din străinătate sau alte evenimente similare şi pune la dispoziţie participanţilor informaţii, sfaturi şi alte servicii.

Ce calităţi trebuie să îndeplinească un ghid turistic?
- să aibă cunoştinţe de limbi străine,
- să aibă cunoştinţe de arhitectură, artă, istorie, geografie,
- să ştie cum să se poarte cu oamenii,
- să îşi exercite autoritatea,
- să dovedească faptul că este o persoana de încredere,
- să aibă o memorie bună,
- să aibă calităţi de organizator,
- să fie capabil si dornic de a învăţa continuu.

Care sunt îndatoririle unui ghid turistic?
Obligaţiile unui ghid turistic includ:
- sa însoţească grupuri turistice în tara si în străinătate pe perioada excursiilor
- sa organizeze si sa însoţească grupuri în străinătate si sa dea informaţii calificate si răspunsuri la întrebările membrilor grupului pe care-l însoţesc
- sa verifice prezenta participanţilor
- sa ofere programe complete pentru excursie, inclusiv procurarea de bilete de acces, tichete de pasager, rezervări la restaurant, plăţi în grup la restaurante etc. 
- sa rezolve anumite cerinţe speciale ale participanţilor, sa rezolve problemele acestora în raport cu angajaţii hotelului sau cu membrii grupului
- sa rezolve probleme care apar în timpul excursiei (cum sunt furturi, îmbolnăviri, pierderea documentelor de călătorie, rezervări neonorate etc.), inclusiv sa negocieze când este necesar cu autorităţile locale, politie, spitale, companii de asigurare si alte instituţii
- sa ia decizii în caz de schimbări necesare în program
- sa traducă acolo unde este necesar
- sa negocieze cu partenerii străini
- sa pună la dispoziţie servicii auxiliare către participanţi (exemplu, plimbări cu barca, minicroaziere etc.), inclusiv sa cumpere bilete si sa achite facturi (în valuta străina)
- să organizeze şi să acompanieze grupuri străine în ţara natală şi să facă comentarii si interpretări calificate,
- să efectueze alte activităţi organizatorice.

Unde se desfăşoară activitatea ghidului turistic si în ce condiţii?
Munca ghidului turistic se desfăşoară în aer liber în oraşe, centre de recreere, la ţară, în cadrul monumentelor naţionale, în autocare etc. Condiţii de vreme schimbătoare, lucrul în aer liber şi de obicei peste program precum şi perioade lungi de deplasare departe de casa, toate sunt inevitabile.

Ce instrumente / echipamente foloseşte un ghid turistic?
Exprimarea verbală şi ocazional folosirea microfonului, sau a telefoanelor mobile etc.

Apelaţi cu încredere la TRADERO şi veţi trăi clipe de neuitat!
Serviciile noastre de ghid turistic prin Timişoara şi nu numai se oferă în limbile Română, Germană şi Engleză.